Biovärna Flouria

Giftfritt torkmedel mot ogräs

Flouria torkar ut örter istället för att förgifta dem och består av pelargonsyra ( 3 % pH 7,5).

på några dygn vid temperaturer över +5 grader eller högre fungerar den snabbt (24 – 48 tim).

Vi har tänkt till på förpackningen och levererar den i följande storlekar :

4 Liters / 20 L  /  210 L

Biovärna Flouria :
Består av ett naturligt  ämne som inte luktar.

Biovärna Flouria :
På några timmar har växten börjat vissna, efter 24 – 48 timmar har den torkat ut.

Biovärna Flouria :
innehåller pelargonsyra som är ett naturligt förekommande ämne

Biovärna Flouria :
Skadar inte på vedväxter t.ex. rosenbuskar, tujabuskar m.m.

Biovärna Flouria :
Helt oskadlig på våra pollinerande insekter.

Biovärna Flouria : 

Skadar inte packningarna på sprutan och har ett pH värde på 7,5.

Biovärna Flouria : 

Bekämpningsmedel klass 3 (reg.nr. 5618 i ECHA´s register).

 

 

Säkerhetsdatablad rekvireras på mail : info@husrekond.

Category:

Description

Giftfritt torkmedel mot ogräs

Flouria torkar ut örter istället för att förgifta dem och består av pelargonsyra ( 3 % pH 7,5).

på några dygn vid temperaturer över +5 grader eller högre fungerar den snabbt (24 – 48 tim).

Vi har tänkt till på förpackningen och levererar den i följande storlekar :

4 Liters / 20 L  /  210 L

Biovärna Flouria :
Består av ett naturligt  ämne som inte luktar.

Biovärna Flouria :
På några timmar har växten börjat vissna, efter 24 – 48 timmar har den torkat ut.

Biovärna Flouria :
innehåller pelargonsyra som är ett naturligt förekommande ämne

Biovärna Flouria :
Skadar inte på vedväxter t.ex. rosenbuskar, tujabuskar m.m.

Biovärna Flouria :
Helt oskadlig på våra pollinerande insekter.

Biovärna Flouria : 

Skadar inte packningarna på sprutan och har ett pH värde på 7,5

Biovärna Flouria : 

Bekämpningsmedel klass 3 (reg.nr. 5618 i ECHA´s register).

 

 

Säkerhetsdatablad rekvireras på mail : info@husrekond.se

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biovärna Flouria”

Your email address will not be published.